01
01
Sala Rady Wydziału
02
02
Przed dziekanatem
03
03
Laboratorium biologii molekularnej
04
04
Biblioteka

Nauczanie w wiodącej uczelni stawia przed kadrą wysokie wymagania.
Jednym z najtrudniejszych zadań nauczycieli akademickich jest dobór i utrzymanie aktualności treści nauczanych przedmiotów. Gwarancję, że przekazywana studentom wiedza jest aktualna i odpowiednio dobrana, daje prowadzenie działalności naukowej. Dlatego drugim filarem Wydziału są badania naukowe.

Poprzez ciągłe utrzymywanie się w wysoce konkurencyjnym, wartkim nurcie ogólnoświatowej nauki, jesteśmy w stanie zapewniać nowoczesne ukierunkowanie nauczania i utrzymywać ciągly rozwój kwalifikacji kadry. Ważnym aspektem działalności uczelni technicznej jest także praktyczne stosowanie nowych odkryć, wyników badań naukowych, wdrażanie nowych technologii - poza bezpośrednim wkładem w funkcjonowanie i rozwój gospodarki istotne jest tu nabywanie doświadczeń, poszerzanie kontaktów i współpracy, orientacji w bieżących potrzebach i trendach rozwojowych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator