01
01
Sala Rady Wydziału
02
02
Przed dziekanatem
03
03
Laboratorium biologii molekularnej
04
04
Biblioteka

Zadania

Nasze podstawowe zadanie - działalność edukacyjna - wpisuje się w misję Politechniki Warszawskiej, uczelni kształcącej i wychowującej pokolenia przyszłych inżynierów, tworzącej wizję przyszłości i prowadzącej badania naukowe wiodące ku realizacji tej wizji. Jesteśmy odpowiedzialni za los przyszłych pokoleń, tak samo, jak za losy i sukcesy zawodowe naszych absolwentów.

Dlatego nie poprzestajemy na przekazywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności - naszym najważniejszym celem jest kształtowanie świadomości, aktywnych i twórczych postaw inżynierów wkraczających w swą ważną rolę społeczną.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator