01
01
Sala Rady Wydziału
02
02
Przed dziekanatem
03
03
Laboratorium biologii molekularnej
04
04
Biblioteka

Nieodłącznym elementem dydaktyki są badania naukowe i współpraca z przemysłem, której efektem są praktyczne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych, np. w formie patentów. Daje to jednocześnie gwarancję, że przekazywana naszym studentom wiedza jest aktualna i odpowiednio dobrana. Stwarza to również możliwości dla studentów odbycia ciekawych praktyk zawodowych.

W ramach prowadzonych badań realizujemy projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowe Centrum Badań i Rozwoju oraz bierzemy udział w realizacji grantów finansowanych z innych źródeł, w tym w programach strukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na wydziale realizowane są również projekty międzynarodowe przy udziale partnerów zagranicznych. Badawcza współpraca międzynarodowa i dobre kontakty z licznymi uczelniami zagranicznymi, nie tylko w Europie, daje szansę naszym studentom na odbycie ciekawych staży naukowych w ramach licznych projektów (np. Erasmus).

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator